Υδραυλική αντιδονητική στερέωση σκεπής Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας
Η στήριξη έγινε με 64 οριζόντιους υδραυλικούς αποσβεστήρες οι οποίοι επιτρέπουν την αργή μετατόπιση της οροφής μετά του δακτυλίου πάνω στις 32 βάσεις των πυλώνων με διαδρομή 150 mm αλλά αντιδρούν για μεγάλη ταχύτητα μετακίνησης. (Η δύναμη αντίδρασης για ταχύτητα μετακίνησης >1cm/sec είναι 500.000 Ν / Αποσβεστήρα).  περισσότερα...
Διπλός εναποθέτης σωλήνων με υποθαλάσσιο υδραυλικό σύστημα.
Ο διπλός επανατοποθέτης μετέφερε και τοποθετούσε στο βυθό της θάλασσας και σε βάθος 70 μέτρων τα κομμάτια σωλήνα του υποθαλάσσιου αγωγού λυμάτων του λεκανοπεδίου Αττικής. Το κάθε τεμάχιο του αγωγού έχει μήκος 70 μέτρα και βάρος 400 τόνους. Όλο το ηλεκτρουδραυλικό σύστημα μαζί με τη μονάδα καθώς και ...  περισσότερα...
Κατασκευή Υδραυλικού Τρέιλερ μεταφοράς και απόθεσης σκαφών έως 40t
Η ρυμουλκούμενη πλατφόρμα (τρεϊλερ) χρησιμοποιείται για την μεταφορά και απόθεση σκαφών βάρους έως 30 τόνους. Στον σκελετό της πλατφόρμας υπάρχουν έξι (6) ανυψούμενοι φορείς που στην κορυφή τους φέρουν ειδικά ελαστικά "μαξιλάρια" για την υποδοχή του σκάφους.  περισσότερα...
Μηχάνημα συγκομιδής άλατος
Μηχάνημα συγκομιδής αλατιού.
Ταχύτητα συγκομιδής 0 - 80 m/min.
Ταχύτητα κίνησης εν κενό 0 - 200 m/min.
Μέση ωριαία συγκομιδή 120 to/h.
Το μηχάνημα μελετήθηκε, σχεδιάσθηκε και
κατασκευάσθηκε για τις Ελληνικές Αλυκές.
Όλες οι κινήσεις του μηχανήματος είναι υδραυλικές.
Ισχύς κινητήρα του μηχανήματος 125 PS.  περισσότερα...
Σύστημα ελέγχου πλευρικής σταθερότητας ελκυστήρα.
Το σύστημα χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της πλευρικής σταθερότητας και της ροπής αδράνειας των γεωργικών ελκυστήρων.
Το κύριο μέρος του συστήματος είναι η εξέδρα υποδοχής του ελκυστήρα που μπορεί να λειτουργήσει με δύο διαφορετικούς τρόπους:
(α) Περιστρεφόμενη γύρω από το κέντρο περιστροφής στη βάση του συστήματος βοηθάει στον προσδιορισμό της γωνίας ανατροπής του ελκυστήρα.
(β) Αναρτημένη από δύο μεταλλικές βάσεις ταλαντώνεται σας εκκρεμές για τον προσδιορισμό της ροπής αδρανείας του ελκυστήρα.
περισσότερα...
Υδραυλική κίνηση ανύψωσης και κατάβασης πλωτής πλατφόρμας βάρους 20.000.000 Ν
Η υδραυλική μονάδα κατασκευάστηκε για την κίνηση (ανύψωση / κατάβαση) πλωτής πλατφόρμας βάρους 2.000 τόνων που χρησιμοποιείται για εργασίες (διατρήσεις, κατασκευή κεσόν κτλ) σε θαλάσσιο περιβάλλον. Οι αντλίες οδηγούνται από μηχανές diesel. Υπάρχουν δύο μηχανές (κύρια και βοηθητική) που επιτρέπουν την κίνηση της πλατφόρμας με δύο διαφορετικές ταχύτητες. Ο όλος χειρισμός γίνεται από ανεξάρτητο θάλαμο που περιέχει και τον πίνακα (κονσόλα) ελέγχου και βρίσκεται τοποθετημένος πάνω από την υδραυλική μονάδα.
περισσότερα...
Υδραυλοκίνητος Ελκυστήρας αποκόλλησης και εναπόθεσης στροφείων Λιγνίτη.
Όλες οι κινήσεις του ελκυστήρα είναι υδραυλικές και οι αντλίες του υδρ. συστήματος περιστρέφονται από μηχανή diesel. Έχει μεικτό βάρος 55 τόνων, ωφέλιμο φορτίο 35 τόνων και μέγιστη ταχύτητα μετακίνησης 0-8 km/h.
Ο χειριστής επιλέγει τον τρόπο της οδήγησης του ελκυστήρα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Ο ελκυστήρας μπορεί να ανεβαίνει και να κατεβαίνει. περισσότερα...
Υδραυλικό σύστημα περιστροφής και ανύψωσης κοσκίνων του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων στα Άνω Λιόσια.
Η περιστροφή πραγματοποιείται με την βοήθεια αργόστροφων υδραυλικών κινητήρων και η ταχύτητά της είναι ρυθμιζόμενη. Η εκκίνηση και το σταμάτημα της περιστροφής ακολουθεί προκαθορισμένες καμπύλες επιτάγχυνσης μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το συνολικό έργο αποτελείται από 12 μονάδες.
περισσότερα...
Υδραυλική κίνηση κοχλιοφόρου μεταφορέα.
Υδραυλική κίνηση κοχλιοφόρου μεταφορέα.
Η εντολή κίνησης και ρύθμισης στροφών γίνεται από απόσταση 60 μέτρων.
Μελετήθηκε και κατασκευάσθηκε για τις Αλυκές Μεσολογγίου.
περισσότερα...
Διπλά Υδραυλικά Βαρούλκα 2 x 8 έως 30 to με αυτόματο φρένο και με ελεύθερη περιστροφή.
Τα βαρούλκα χρησιμοποιούντα σε πλωτές πλατφόρμες για το μανουβράρισμα και την αγκύρωσή τους. Είναι αυτόνομα και φέρουν δύο τύμπανα. Η μέγιστη ελκτική ικανότητα σε κάθε τύμπανο είναι 80.000Ν έως 300.000Ν. οι υδραυλικές αντλίες οδηγούνται από μηχανή diesel. περισσότερα...
Δυναμομετρικό όχημα Γεωργικών Ελκυστήρων.
Πρόκειται για κινούμενο σύστημα μέτρησης της ισχύος έλξης γεωργικών ελκυστήρων. Η κίνηση του οχήματος είναι εξ' ολοκλήρου υδραυλική. Οι αντλίες περιστρέφοντε από μηχανή diesel.
περισσότερα...
Υδραυλικά αυτόνομα ερευνητικά βαρούλκα για την μέτρηση θαλάσσιων παραμέτρων όπως Αγωγιμότητα, Αλατώτητα, Θερμοκρασία, Βάθος.
Τα βαρούλκα κατασκευάστηκαν για το ωκεανογραφικό σκάφος "Ναυτίλος" του Π.Ν. . Είναι ναυτικού τύπου, αυτόνομα, ηλεκτροϋδραυλικά και φέρουν ειδικό καλώδιο συρματόσχοινο για τη μεταφορά σημάτων από τις συσκευές CTD και SSS/SBP που είναι αναρτημένες στο άκρο του.
περισσότερα...
Το βαρούλκο κατασκευάστηκε για το ωκεανογραφικό σκάφος "ΝΑΥΤΙΛΟΣ" του Π.Ν.. Είναι ναυτικού τύπου, αυτόνομο, ηλεκτροϋδραυλικό. Φέρει τύμπανο συρματοσχοίνου, δύο τύμπανα κάβων, συμπλέκτη τυμπάνου, αυτόνομο και χειροκίνητο ... περισσότερα...
Αυτόνομο βαρούλκο γενικής χρήσης για την διεξαγωγή θαλάσσιας έρευνας.
Τηλεσκοπικός γερανός ναυτικού τύπου.
Ο γερανός είναι εγκατεστημένος στο ωκεανογραφικό σκάφος "Ναυτίλος" του Πολεμικού Ναυτικού. Είναι ναυτικού τύπου, ηλεκτροϋδραυλικός με ενσωματωμένη την μονάδα υδραυλικής ισχύος. Φέρει τηλεσκοπικό βραχίονα τριών σταδίων με μέγιστο άνοιγμα 7,5m. Ανυψωτική ικανότητα στο μέγιστο άνοιγμα 10.000Ν.
περισσότερα...
Μπροστά από τις πέντε μεταλλικές εσχάρες της εισόδου νερού του ανλιοστασίου DP2 κινείται ένα μεταλλικό χτένι με μία κάθετη διαδρομή 7 μέτρων καθαρίζοντας κάθε εσχάρα ξεχωριστά από τα φερτά υλικά που συγκεντρώνονται μπροστά της.
Το χτένι μεταφέρει και απορρίπτει τα φερτά σε ένα κάδο επί ενός φορείου εις το οποίο είναι προσαρμοσμένα το χτένι μαζί με όλους τους μηχανισμούς του συστήματος.
Το φορείο κινείται επί της οροφής του αντλιοστασίου μεταφέροντας και απορρίπτοντας αυτόματα τα φερτά κάθε εσχάρωσης στο τέρμα της διαδρομής του.
Όλος ο καθαρισμός γίνεται αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν η διαφορά στάθμης νερού πριν και μετά την εσχάρωση ξεπεράσει ένα προεπιλεγμένο ύψος.
Όλες οι κινήσεις του συστήματος είναι υδραυλικές.
Η περιστροφή των υδραυλικών αντλιών γίνεται από ηλ. κινητήρα.
περισσότερα...
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού των εσχαρώσεων του αντλιοστασίου DP2 της λίμνης Κάρλας.
Αυτόνομο υδραυλικό βαρούλκο ελκτικής δύναμης 100.000 Ν
Αυτόνομο βαρούλκο ελκτικής δύναμης 100.000Ν κατάλληλο για εργασίες όπως:
1. Ανύψωση και κατάβαση Γεωτρύπανου σε επικλινές έδαφος και σταθεροποίησή του κατά τη διάρκεια της γεώτρησης. Μήκος διαδρομής περίπου 80m.
2. Ανύψωση προϊόντων εκσκαφής και μηχανημάτων και κατάβαση αυτών σε ύψος 50m.
περισσότερα...
Σύστημα παραγωγής αεραγωγών αλουμινίου
Η σειρά παραγωγής των αεραγωγών αποτελείται από τρεις ανεξάρτητες μονάδες οι οποίες συνεργάζονται μεταξύ τους και λειτουργούν συγχρόνως για την ολοκληρωμένη παραγωγή.
περισσότερα...
Υδραυλικό ανυψωτικό σύστημα των αερόστρωμνων πλοίων ταχείας μεταφοράς "ZUBR".
Το ανυψωτικό σύστημα χρησιμοποιείται στην ανύψωση των Α.Π.Τ.Μ. “ZUBR” σε μέγιστο ύψος 2,30 μέτρα από το δάπεδο της πλατφόρμας ελλιμενισμού, με απόλυτα οριζοντιο- ποιημένη κίνηση ανύψωσης.
περισσότερα...
Οι κινήσεις του στρωτήρα περιλαμβάνουν:
- Την κάθετη ταυτόχρονη ανύψωση και κατάβαση του στρωτήρα με τη βοήθεια των έξι υδραυλικών κυλίνδρων, καθώς και την δυνατότητα μεμονωμένης μετακίνησης τους για την πλήρη οριζοντίοποίηση του.
- Τη μετακίνηση του κάδου στρώσης του σκύρου εμπρός-πίσω με τη βοήθεια τεσσάρων υδραυλικών κυλίνδρων και συγχρόνως την αυτόματη υδραυλική σύσφιξη ή ελευθέρωση των κινητών υδραυλικών  κόμβων στήριξης τους.  περισσότερα...
Σύστημα κίνησης υποθαλάσσιου στρωτήρα σκύρου
Σύστημα κίνησης υποθαλάσσιου εναποθέτη σωλήνων.
Οι κινήσεις περιλαμβάνουν:
- Την κάθετη παράλληλο μετακίνηση των τεσσάρων ποδαρικών ανύψωσης και κατάβασης του εναποθέτη, καθώς και την δυνατότητα μεμονωμένης μετακίνησης τους για την ακριβή εναπόθεση των σωλήνων.
- Την αμφίπλευρη πλάγια μετατόπιση του σωλήνα για την πλήρη ευθυγράμμιση του ως προς τον άξονα του ήδη εγκατεστημένου σωλήνα.
- Την αξονική μετατόπιση του ευθυγραμμισμένου πλέον σωλήνα για την εισαγωγή και σύσφιξη του με τον ήδη εγκατεστημένο. περισσότερα...
Δύο κινητές μονάδες πλύσης και απόθεσης αλατιού στις Aλυκές Νέας Κεσσάνης και Μέσης.
Η κάθε μονάδα είναι κινητή, παραλαμβάνει το αλάτι από τα βαγονέτα μεταφοράς και το ξεπλένει με άλμη. Kατόπιν το εναποθέτει μέσω μεταφορικού ιμάντα στον χώρο αποθήκευσης του, κινούμενο ταυτόχρονα κατά μήκος του χώρου αποθήκευσης.
περισσότερα...