Διπλός εναποθέτης σωλήνων με υποθαλάσσιο υδραυλικό σύστημα. Το όλο σύστημα μελετήθηκε και κατασκευάσθηκε για την τεχνική εταιρεία Αθηνά ΑΕΤΒ & ΤΕ. Ο διπλός επανατοποθέτης μετέφερε και τοποθετούσε στο βυθό της θάλασσας και σε βάθος 70 μέτρων τα κομμάτια σωλήνα του υποθαλάσσιου αγωγού λυμάτων του λεκανοπεδίου Αττικής. Το κάθε τεμάχιο του αγωγού έχει μήκος 70 μέτρα και βάρος 400 τόνους. Όλο το ηλεκτρουδραυλικό σύστημα μαζί με τη μονάδα καθώς και ηλεκτρονικά συστήματα μέτρησης και οπτικού ελέγχου εργάζονται υποθαλάσσια. Ο έλεγχος γινόταν από ειδικό ηλεκτρικό πίνακα χειρισμού τοποθετημένο στον πλωτό γερανό.
Διπλός εναποθέτης σωλήνων με υποθαλάσσιο υδραυλικό σύστημα.