Η υδραυλική μονάδα κατασκευάστηκε για την κίνηση (ανύψωση / κατάβαση) πλωτής πλατφόρμας βάρους 2.000 τόνων που χρησιμοποιείται για εργασίες (διατρήσεις, κατασκευή κεσόν κτλ) σε θαλάσσιο περιβάλλον. Οι αντλίες οδηγούνται από μηχανές diesel. Υπάρχουν δύο μηχανές (κύρια και βοηθητική) που επιτρέπουν την κίνηση της πλατφόρμας με δύο διαφορετικές ταχύτητες. Ο όλος χειρισμός γίνεται από ανεξάρτητο θάλαμο που περιέχει και τον πίνακα (κονσόλα) ελέγχου και βρίσκεται τοποθετημένος πάνω από την υδραυλική μονάδα.
Υδραυλική κίνηση ανύψωσης και κατάβασης πλωτής πλατφόρμας βάρους 20.000.000 Ν