Ελαιών 25
14564, Κηφισιά
Αθήνα
Τηλέφωνο : 0030 - 210 8071305
E-mail : mail@eteme.gr
SE ETEME SYSTEMS IKE
Ειδικές μηχανολογικές κατασκευές