Το ανυψωτικό σύστημα χρησιμοποιείται στην ανύψωση των Α.Π.Τ.Μ. “ZUBR” σε μέγιστο ύψος 2,30 μέτρα από το δάπεδο της πλατφόρμας ελλιμενισμού, με απόλυτα οριζοντιο- ποιημένη κίνηση ανύψωσης.
Το σύστημα αποτελείται από τέσσερις υδραυλικές ανυψωτικές μονάδες συνδεδεμένες ανά δύο μεταξύ τους με οριζόντιους στιβαρούς δοκούς- φορείς, από τέσσερις κάθετους υδραυλικούς εργάτες (capstan) καθώς και από τον θάλαμο χειρισμού, εις τον οποίο είναι εγκατεστημένες οι υδραυλικές μονάδες κίνησης, το αντλιοστάσιο καθώς και η τράπεζα ελέγχου και χειρισμού.
Υδραυλικό ανυψωτικό σύστημα των αερόστρωμνων πλοίων ταχείας μεταφοράς "ZUBR".
-Βάρος ZUBR :390 to
-Διαδρομή ανύψωσης ZYBR :2300 mm
-Ταχύτητα ανύψωσης :2,5 mm/sec
-Αριθμός υδραυλικών αντλιών ανύψωσης :4
-Μέγιστη πίεση λειτουργίας :250 bar
-Μέγιστη δύναμη ανύψωσης ανά μονάδα :1750000 Ν
-Μέγ. δύναμη έλξης Capstan :60000 Ν
-Μέγ. πίεση λειτουργίας υδρ. κινητήρων Capstan :450 bar