Μηχάνημα συγκομιδής αλατιού.
Ταχύτητα συγκομιδής 0 - 80 m/min.
Ταχύτητα κίνησης εν κενό 0 - 200 m/min.
Μέση ωριαία συγκομιδή 120 to/h.
Το μηχάνημα μελετήθηκε, σχεδιάσθηκε και
κατασκευάσθηκε για τις Ελληνικές Αλυκές.
Όλες οι κινήσεις του μηχανήματος είναι υδραυλικές.
Ισχύς κινητήρα του μηχανήματος 125 PS.
Μηχάνημα συγκομιδής άλατος