Η σειρά παραγωγής των αεραγωγών αποτελείται από τρεις ανεξάρτητες μονάδες οι οποίες συνεργάζονται μεταξύ τους και λειτουργούν συγχρόνως για την ολοκληρωμένη παραγωγή.

Οι τρεις μονάδες είναι :
1. Μονάδα παραγωγής του ελικοειδή αλουμινένιου αγωγού.
2. Μονάδα αυτομάτου κοπής του αεραγωγού εν κινήσει σε προκαθορισμένα μήκη.
3. Μονάδα αυτομάτου μεταφοράς και συμπίεσης των αγωγών για την μεταφορά τους.
Σύστημα παραγωγής αεραγωγών αλουμινίου