Οι κινήσεις του στρωτήρα περιλαμβάνουν:
- Την κάθετη ταυτόχρονη ανύψωση και κατάβαση του στρωτήρα με τη βοήθεια των έξι υδραυλικών κυλίνδρων, καθώς και την δυνατότητα μεμονωμένης μετακίνησης τους για την πλήρη οριζοντίοποίηση του.
- Τη μετακίνηση του κάδου στρώσης του σκύρου εμπρός-πίσω με τη βοήθεια τεσσάρων υδραυλικών κυλίνδρων και συγχρόνως την αυτόματη υδραυλική σύσφιξη ή ελευθέρωση των κινητών υδραυλικών  κόμβων στήριξης τους.
- Τη κίνηση του κλαπέ ροής του σκύρου.
- Τη λειτουργία των κινητών υδραυλικών κόμβων μεταφοράς δύναμης για την μετατόπιση του κάδου εμπρός-πίσω.
Σύστημα κίνησης υποθαλάσσιου στρωτήρα σκύρου.