Η ρυμουλκούμενη πλατφόρμα (τρεϊλερ) χρησιμοποιείται για την μεταφορά και απόθεση σκαφών βάρους έως 30 τόνους. Στον σκελετό της πλατφόρμας υπάρχουν έξι (6) ανυψούμενοι φορείς που στην κορυφή τους φέρουν ειδικά ελαστικά "μαξιλάρια" για την υποδοχή του σκάφους. Οι φορείς μπορούν να μετακινηθούν με δύο τρόπους:
(α) Ο καθένας ξεχωριστά, ώστε να εξασφαλισθεί η επαφή τους με το σκάφος.
(β) Όλοι μαζί, για την σύγχρονη και ασφαλή ανύψωση ή κατάβαση του σκάφους.
Η πλατφόρμα ρυμουλκούμενη μεταφέρει το σκάφος στον χώρο απόθεσης του. Εκεί, εκμεταλλευόμενη το ειδικό σχήμα της (U), εισέρχεται κάτω από ειδική μεταλλική βάση στην οποία και αποθέτει το σκάφος με την σύγχρονη κατάβαση των φορέων της. Όλες οι κινήσεις των φορέων είναι υδραυλικές.
Κατασκευή Υδραυλικού Τρέιλερ μεταφοράς και απόθεσης σκαφών έως 40 τόνων