Όλες οι κινήσεις του ελκυστήρα είναι υδραυλικές και οι αντλίες του υδρ. συστήματος περιστρέφονται από μηχανή diesel. Έχει μεικτό βάρος 55 τόνων, ωφέλιμο φορτίο 35 τόνων και μέγιστη ταχύτητα μετακίνησης 0-8 km/h.
Ο χειριστής επιλέγει τον τρόπο της οδήγησης του ελκυστήρα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Ο ελκυστήρας μπορεί να ανεβαίνει και να κατεβαίνει.
Η αποκόλληση του στροφείου του λιγνίτη από τον άξονά του γίνεται από τον ανελκυστήρα, μέγιστη υδρ. πίεση 1.500 bar και μέγιστη δύναμη 7.500.000 Ν. 
Υδραυλοκίνητος Ελκυστήρας αποκόλλησης και εναπόθεσης στροφείων Λιγνίτη.