Υδραυλική οριζόντια στήριξη οροφής του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας.
Η στήριξη έγινε με 64 οριζόντιους υδραυλικούς αποσβεστήρες οι οποίοι επιτρέπουν την αργή μετατόπιση της οροφής μετά του δακτυλίου πάνω στις 32 βάσεις των πυλώνων με διαδρομή 150 mm αλλά αντιδρούν για μεγάλη ταχύτητα μετακίνησης. (Η δύναμη αντίδρασης για ταχύτητα μετακίνησης >1cm/sec είναι 500.000 Ν / Αποσβεστήρα).
Υδραυλική αντιδονητική στερέωση σκεπής Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας