Το προτεινόμενο βαρούλκο πληροί όλους του όρους ασφαλείας για τις ζητούμενες εργασίες όπως:

- Δυο αυτομάτου λειτουργίας φρένα δηλ., ένα στατικό Μηχανικό δύναμη αντίστασης 150.000Ν, με υδραυλική εντολή ελευθέρωσης και ένα υδροστατικό για ελεγχόμενη περιστροφή με δύναμη αντίστασης στο Μάινα 200.000Ν

- Ένα μοχλό εντολών για όλες τις λειτουργίες του Βαρούλκου, δηλαδή Βίρα-Μάινα, Αργά-Γρήγορα, Δέσιμο και Ελευθέρωση στατικού φρένου κατά την ακινητοποίηση ή την εκκίνηση περιστροφής του τυμπάνου.

- Υδροστατική Υδραυλική κίνηση περιστροφής και στο Βίρα και στο Μάινα.

- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα περιστροφής τυμπάνου από το 0 έως 20 μέτρα το λεπτό.

- Αυτόματη ενεργοποίηση του στατικού φρένου εις τυχόν διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ή σπάσιμο υδραυλικού σωλήνα.

Το Βαρούλκο είναι αυτόματο υδραυλοκίνητο και μαζί με την υδραυλική μονάδα και τον πίνακα χειρισμού και ελέγχου αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο.
Αυτόνομο υδραυλικό βαρούλκο ελκτικής δύναμης 100.000 Ν
Αυτόνομο βαρούλκο ελκτικής δύναμης 100.000Ν κατάλληλο για εργασίες όπως:

1. Ανύψωση και κατάβαση Γεωτρύπανου σε επικλινές έδαφος και σταθεροποίησή του κατά τη διάρκεια της γεώτρησης. Μήκος διαδρομής περίπου 80m.

2. Ανύψωση προϊόντων εκσκαφής και μηχανημάτων και κατάβαση αυτών σε ύψος 50m.

Το Βαρούλκο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε οποιανδήποτε άλλη εργασία έλξεως.