Πρόκειται για κινούμενο σύστημα μέτρησης της ισχύος έλξης γεωργικών ελκυστήρων. Η κίνηση του οχήματος είναι εξ' ολοκλήρου υδραυλική. Οι αντλίες περιστρέφοντε από μηχανή diesel. Το όχημα φέρει όλο τον απαραίτητο μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για τη σύνδεσή του με τον εξεταζόμενο ελκυστήρα, ενώ ολόκληρη η δοκιμή ελέγχεται από ειδικά κατασκευασμένο λογισμικό σε Η/Υ που βρίσκεται εγκατεστημένος στην καμπίνα οδήγησης του οχήματος.
Μέγιστη ταχύτητα αυτοκίνησης του οχήματος : 15 km/h
Μέγιστη ταχύτητα έλξης του οχήματος : 40 km/h
Δυναμομετρικό όχημα Γεωργικών Ελκυστήρων.