Η περιστροφή πραγματοποιείται με την βοήθεια αργόστροφων υδραυλικών κινητήρων και η ταχύτητά της είναι ρυθμιζόμενη. Η εκκίνηση και το σταμάτημα της περιστροφής ακολουθεί προκαθορισμένες καμπύλες επιτάγχυνσης μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το συνολικό έργο αποτελείται από 12 μονάδες.
Υδραυλικό σύστημα περιστροφής και ανύψωσης κοσκίνων του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων στα Άνω Λιόσια.