Η εντολή κίνησης και ρύθμισης στροφών γίνεται από απόσταση 60 μέτρων.
Μελετήθηκε και κατασκευάσθηκε για τις Αλυκές Μεσολογγίου.
Υδραυλική κίνηση κοχλιοφόρου μεταφορέα.