Τα βαρούλκα χρησιμοποιούντα σε πλωτές πλατφόρμες για το μανουβράρισμα και την αγκύρωσή τους. Είναι αυτόνομα και φέρουν δύο τύμπανα. Η μέγιστη ελκτική ικανότητα σε κάθε τύμπανο είναι 80.000Ν έως 300.000Ν. οι υδραυλικές αντλίες οδηγούνται από μηχανή diesel. Το κάθε τύμπανο φέρει υδροστατικό και αυτόματο μηχανικό φρένο, υδραυλικά απελευθερούμενο. Με ειδική εντολή από τον πίνακα χειρισμού και ελέγχου τα τύμπανα μπορούν να περιστραφούν ελεύθερα.
Διπλά Υδραυλικά Βαρούλκα 2 x 8 έως 30 to με αυτόματο φρένο και με ελεύθερη περιστροφή.