Η κάθε μονάδα είναι κινητή, παραλαμβάνει το αλάτι από τα βαγονέτα μεταφοράς και το ξεπλένει με άλμη. Kατόπιν το εναποθέτει μέσω μεταφορικού ιμάντα στον χώρο αποθήκευσης του, κινούμενο ταυτόχρονα κατά μήκος του χώρου αποθήκευσης.

Σύνολο ισχύος ανά μονάδα: 80KW
Ποσότητα επεξεργασμένου αλατιού: 150to/h
Δύο κινητές μονάδες πλύσης και απόθεσης αλατιού στις Aλυκές Νέας Κεσσάνης και Μέσης.